SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BINA ROHANI ISLAM MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2015-2016

 

Ketua                          : Rizky Eko Prasetyo                  FP

Sekretaris Jenderal      : Sholehuddin Ridlwan      FISIP

Bendahara Umum       : Sri Wahyuni                          FP

Badan Khusus Pemberdayaan Muslimah

Ketua BKPM                                  : Jean Pitaloka                           FMIPA

Sekretaris  BKPM                         : Maya Puspita Sari                 FP

 • Anggota:
 • Siti Muslimah  (kds)                    FISIP ADM Negara
 • Wahyu Farida                                FKIP BK
 • Eka Setiawati                                  FP
 •  Dwiyanti Kusumaningrum       FP
 • Ayu Taqia Ulfa                               Fmipa Ilkomp
 • Kartika Fandiyani (Syiar)          FKIP Biologi
 • Sri Wahyu Puji Astuti                  FMIPA mtk
 • Itsna Afifaturrahman                  FP
 • Khumil Ajmila                                FMIPA Kimia
 • Erva Alhusna                                   FMIPA kimia
 • Annisa Parastry (humas)           FP AGB
 • Umi Mahmudah                            FP
 • Firginia Firdaus                             FISIP IP
 • Luvita Willya Hendri                  FP
 • Dinati syarafina                             FMIPA mtk

Departemen Kaderisasi

Kepala Departemen                : Agus Saptomi                       FP

Sekretaris Departemen            : Eka Rani Saputri              FP                   

Anggota Departemen              :

 • Suradi                                        FKIP
 • Fitrizal Muttaqin                   FP
 • Wisnu Prasetiyo                    FEB
 • M. Afif Hidayatullah            FP
 • Sirojudin                                   FEB
 • Ahmad Aziz Arrizal              FMIPA
 • Badzlan Hasbi                       FMIPA
 • Triando kurniawan
 • Deva Agustia                          FP PTK
 • Hajar Nashri Azizah           FP Agroteknologi
 • Aisyah Yuli Arti                    FP PTK
 • Melita Sari                             FMIPA Kimia
 • Veranika Pratiwi                  FT Teknik Kimia
 • Retno Kurnia                        FKIP
 • Lasmi Putri Kinasih           FMIPA Biologi
 • Nisa’ul       Mutoharoh       FKIP
 • Enti Yulita                              FKIP
 • Ika Aprilia                               FISIP
 • Aulia Aziza                              FMIPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Departemen Kajian Ilmiah Islam

Kepala Departemen                : Danu Andiyanto                   FKIP

Sekretaris Departemen            : Rizki Herdianti                     FKIP

Anggota Departemen              :

 • Doni Putra                             FP
 • Heri Pirnando                      FP
 • Ari Wiranata                         FKIP
 • Amirul sahid                         FP
 • Suhendra Hidayat              FEB
 • Jamal Ludinsyah                 FKIP
 • Ahmad Fuady                       FKIP
 • Juju Julaeha                         FKIP ekonomi
 • Inafa handayani                  FP
 • Lutfiana cahyani                 FP
 • Nurul desfajaya                  FT
 • Dewi                                        FP
 • Firyal Nurul Afifah           FMIPA Fisika
 • Arifa Hikmawati                 FEB Akuntansi
 • Gita Eka Rahmadani         FKIP PBS
 • Ida Retno Widayu              FT Geofisika
 • Ulfatun Nurun                     FMIPA Kimia
 • Arina Umu Kamila             FKIP

Departemen Hubungan Masyarakat

 

Kepala Departemen                : Opi Sumardi                          FT

Sekretaris Departemen            : Sunarni                                  FKIP

Anggota Departemen              :

 • M. Sulaiman                        FISIP
 • Seprianto                              FT
 • Ridwan Santoso                 FT
 • Fitra                                        FT
 • Abd. Alhofiki                       FT
 • Irfan Hanif                           FT
 • Santi Komala Dewi           FMIPA Fisika
 • Neneng Laila R                   FP KHT
 • Dwi Cici Fatmawati           FP Agroteknologi
 • Ersa Purwati                        FP
 • Cety Nur Safitri                  FKIP BK
 • Partiyah                                 FKIP BK
 • Ari Krisnawati                     FISIP
 • Rika Ni’matus S                  FISIP
 • Adlenia Doa Parentia       Fmipa Biologi
 • Dewi Puasari                        FKIP Ekonomi

 

 

 

 

Departemen Media Center Universitas

Kepala Departemen                : Sofian Sumilat R.                  FMIPA

Sekretaris Departemen            : Eka Prianti                             FP

Anggota Departemen              :

 • sholahuddin t.                          FT
 • Ridwansyah                               FH
 • Rioga N. Tanjung                    FP
 • Riyadi                                           FH
 • Muhammad Tia Rangga       FMIPA
 • Ajeng Dini Utami                     FISIP Adm Bisnis
 • Listiana                                        FKIP Fisika
 • Nia nurmala syahida              FP AGT
 • Dini Astuti                                  FKIP Fisika
 • Nur Syaidah                              FKIP Fisika
 • Nabilah Ifatul Hanuun         FMIPA Biologi
 • Tanti Meliani                            FEB
 • Rahajeng Minanti                   FP AGT
 • Novi Anggraini                         FP AGT

 

Departemen Akademik dan Profesi

Kepala Departemen                : M. Andi Safe’i                      FP

Sekretaris Departemen            : Devi Sabarina                        FP

Anggota Departemen              :

 • Agung Sukmawan                FP
 • Deva Aziz                                 FP
 • Ahmad Nur Fuadi                FKIP
 • Andi Setiadi                            FP
 • Sirot Julaili                             FP
 • Ridho Ernando                     FP
 • Laily Istiqomah                     FP THP
 • Sarifah Aini                             FP TEP
 • Linda Nurfitriani                  FKIP mtk
 • Siswati Arningtyas               FKIP PBS
 • Desi Savitri                             FP PTK
 • Yunita       Pratiwi                 FP THP
 • Rifki Amalia                           FKIP MTK
 • Windara Insan Mayora     FP PTK
 • Lathifah Noor Zahrah       FMIPA Biologi
 • Dewi Daryani                        FMIPA Biologi
 • Tri Isngatirah                       FP PTK
 • Winda Puspita Sari            FP PTK

 

Staf Bendum

Kepala                                     : Yusuf                                                FT

Sekretaris                                : Yuni Purwanti                       FKIP

Anggota                                  :

 • Mahipal                                 FEB
 • Haris                                       FKIP
 • Megi Adiguna                      FP
 • Mat Nasir                              FISIP
 • Nando                                     FKIP
 • Aprian Mandala                  FP
 • Desti Silviana                       FP THP
 • Dian Anggraini                    FMIPA ilkom
 • Sri Wahyuningsih              FKIP Matematika
 • Esti Putri Cindona             FMIPA ilkom
 • Riska Munjiati                     FP PTK
 • Erni rohasti                          FP
 • Amanda Yona                      FMIPA Matematika
 • Yulia Rizky Widari            FKIP Kimia
 • Siti Ma’rifat                          FP
 • Herna Muliani                     FEB

 

Staf Sekjen

Kepala                                     : Andi Wirman                        FEB

Sekretaris                                : Rina Handayani                    FKIP

Anggota                                  :

 • Fuad Hasyim                         FISIP
 • Anggi N Prasetyo                FISIP
 • M. Firza Ersa                        FMIPA
 • Nasta Meina Dilaga           FMIPA
 • Riko Arnando                      FISIP
 • Ridho                                      FISIP
 • Siti Masyiroh                       FKIP ekonomi
 • Ana setiana                           FT
 • Megawati                               FMIPA Fisika
 • Ria Aulia N                            Fmipa Biologi
 • Nur Pitriani                          FEB Akuntansi
 • Arum Dahlia Mufida         FKIP Kimia
 • Neng Reski                            FKIP Kimia
 • Melia Devita                         FKIP Kimia
 • Tiyas Riskitha                      FMIPA matematika

comments

 

Berita Terkait :